Teleradiológia - leletezés

Mit jelent az ICONOMIX teleradiológia a Páciensek számára? 

A teleradiológia azon munkafolyamatok összessége, amely során a képalkotó - RTG/CT/MR - vizsgálatok képanyagát, és az azok megfelelő feldolgozásához szükséges klinikai információkat eljuttatja az egészségügyi intézmény (kórház, magán egészségügyi centrum, szakrendelő intézet) képalkotó laborjából akár távoli helyen, a saját munkaállomásánál leletező radiológus szakorvoshoz. A leletező orvosok, általános radiológusok, vagy specialisták, a munkaállomásukon, hozzáférnek biztonságos adatkommunikációs csatornán (teleradiológiai szoftver) keresztül a számukra megküldött vizsgálati anyaghoz, melyet áttekintenek, és azok alapján leletet írnak, vagy ha szükséges konzultálnak a beküldő intézmény orvosaival a felvetett kérdéssel kapcsolatban. 

A teleradiológiai hálózatban dolgozó radiológus orvos által elkészített leletet zárt informatikai rendszeren keresztül visszajuttatjuk a beküldő intézménynek. 

A Páciens leletét az egészségügyi intézmény adja ki a szükséges egyéb adminisztratív kiegészítésekkel ellátva, tehát a vizsgált Páciens, azzal az egészségügyi intézménnyel, és az ott dolgozó kollégákkal kerül kapcsolatba, ahol a képalkotó vizsgálatot elvégezték. 

Az ICONOMIX Kft. kollégáival közvetlen kapcsolata nincs. 

A www.eeszt.gov.hu weboldalon keresztül – ügyfélkapus azonosítás révén - elérhető Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén minden, Önnel kapcsolatos egészségügyi adat megtalálható. Ugyanezen a felületen rendelkezhet arról, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi adataihoz kik férjenek hozzá. 

A teleradiológiai leletezés igénybevétele az egészségügyi intézmények részéről a Páciensek számára számos előnyt jelenthet.
Többek között azt, hogy azon intézmények amelyek a teleradiológiai hálózatunk partnerei, bárhol is találhatóak, ugyanahhoz a leletezési minőséghez juttatják a betegeiket.
Specialistáink tudását hálózatunkon keresztül bármely szerződött partnerünk Páciensei számára tudjuk biztosítani.
A teleradiológia alkalmazásával megszüntethető a területenként előforduló radiológus szakorvos és/vagy specialista hiány.  

Teleradiológiai hálózatunk leletező kapacitásának szakmai minőségét több mint 100 radiológus szakorvos tudása adja, és ezt mintegy 90 egészségügyi szolgáltató veszi igénybe Magyarországon.