Üdvözöljük az ICONOMIX világában!

2023
szeptember20

A radiológia és annak jövője

A tanulmány eredményei szerint, a klinikusok általában nagyon magas értékű ellátásnak tekintik az orvosi képalkotást. Az eredmények azt is jelzik, hogy a klinikusoknak nagyobb szükségük van a radiológusokra a keresztmetszeti képalkotás, mint a hagyományos röntgendiagnosztika értelmezéséhez. Valójában úgy tűnik, hogy a röntgenfelvételek jelentős részét a klinikusok teljesen önállóan, radiológussal való konzultáció vagy a radiológiai lelet elolvasása nélkül értelmezik. A sebészeti szakterületeken dolgozó klinikusok a röntgen-, ultrahang- és CT-felvételek értelmezésében szignifikánsan kevésbé függtek a radiológusoktól, mint a nem sebészeti szakterületeken dolgozók, ami a nagyobb anatómiai ismeretekkel magyarázható. Az MRI esetében azonban nem ez volt a helyzet, ami valószínűleg az MRI összetettebb fizikai alapelveinek köszönhető, amelyeket a képértelmezéshez érteni kell. A tanulmányunk interkontinentális különbségeket talált a klinikusok radiológusoktól való függőségében is az orvosi képalkotó vizsgálatok értelmezésében, ami a radiológusok elérhetőségében és a klinikusok orvosi képalkotási ismereteiben mutatkozó különbségeket tükrözheti az egyes kontinenseken. A nem egyetemi kórházban dolgozó klinikusok az ultrahangvizsgálat értelmezésében is inkább függtek a radiológusoktól, mint az egyetemi kórházban dolgozók. 

Tovább
2022
július19

A radiológus szerepe az egészségügy változó világában

Az Európai Radiológiai Társaság (ESR) nyilatkozata (white paper)

A radiológia a kezdetek óta rendkívül sikeres és az idők során a klinikai döntéshozatal, a multidiszciplináris betegellátás kulcsfontosságú részévé vált. A radiológia megnövekedett központi szerepe veszélyeket is rejt magában, amelyek közül kiemelkedik az, hogy csak "beszállítónak" tekinthetnek bennünket, valamint annak a kockázata, hogy a növekvő munkaterhelés miatt túlterheltek leszünk és a munkával járó nyomás miatt nem tudunk kellő mértékben kapcsolatba lépni a betegekkel és az Őket beutaló klinikusokkal.

Az Európai Radiológiai Társaság (ESR) igazgatótanácsa ezzel a fehér könyvvel röviden ismertetni kívánja a radiológus helyzetét a modern egészségügyi környezetben, figyelembe véve feladatainkat és hozzájárulásunkat orvosként, védelmezőként, kommunikátorként, újítóként, tudósként és oktatóként.

E nyilatkozat célja, hogy összefoglalja feladatainkat és szerepeinket, segítse a radiológusokat abban, hogy eloszlassák a félreértéseket azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk és mit csinálunk.

Tovább
2022
május02

A képalkotó diagnosztikai - radiológiai lelet

A radiológiai lelet a radiológusok által készített legfontosabb termék, amely segíti a betegellátást. A világos és hatékony radiológiai lelet magától értetődő fontossága ellenére a radiológusok a képzés során általában kevés vagy semmilyen formális leletkészítési oktatásban nem részesülnek. Ehelyett ezt apránként és gyakran közvetett módon, alkalmi korrekciók és más radiológusok leleteinek utánzása révén tanulják meg. A radiológiai lelet célközönsége messze túlmutat a kérőn, magában foglalja a betegeket és családtagjaikat, az orvosi segédszemélyzetet, a társzakmákat, más radiológusokat és kutatásban érdekelteket. Egy olyan lelet készítése, amely kielégíti e sokféle csoport igényeit, félelmetes, ha nem is kicsinyes ambíció. A képalkotó leletek, vélemények és ajánlások közlésének azonban vannak bizonyos alapelvei, amelyek útmutatóként szolgálnak és elősegítik a leletek megértésének gondos mérlegelését. A leleteket tartalmazó részben a rövid, informatív és tényszerű megfigyelésekre kell helyezni a hangsúlyt, miközben kerülni kell a nem megfelelő értelmezést, a túlzott kifejezések használatát és a redundanciát. A vélemény a leletek átgondolt szintézise, amely diagnózishoz, differenciáldiagnózishoz és kezelési javaslatokhoz vezet. A világos és hatásos vélemény megalkotása lehetővé teszi a radiológusok számára, hogy a legmagasabb szintű klinikai ellátást és irányítást nyújtsák, de a leletek egyszerű újrafogalmazásán túlmenően időt és erőfeszítést igényel. A véleménynek olyan nyelvezetet kell használnia, amely érthető, megjegyezhető és megvalósítható. A leletkészítési készségek folyamatos figyelmet igényelnek és alkalmazkodniuk kell az orvostudományban kialakuló gyakorlati mintákhoz és kommunikációs stílusokhoz.

Tovább
2021
december23

Az Iconomix az MI Koalíció tagja

Az MI Koalíció Elnöksége a legutóbbi elnökségi szavazás alkalmával többséggel elfogadta az Iconomix Kft. csatlakozási kérelmét a Magyarországi MI Koalícióba, így a döntés értelmében az Iconomix Kft. az MI Koalíció tagjává vált.

Tovább
2021
november15

Tévedni emberi dolog: Hogyan hibázzunk kevesebbet a radiológiában?

Radiológusként fontos, hogy orvosi tevékenységünk során önmagunkból legjobbat kihozva, a hibák, tévedések számát a lehető legalacsonyabban tartva dolgozzunk.

A statisztikai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a radiológiai tevékenység minden máshoz hasonlóan nem végezhető hiba vagy félreértés nélkül.

Az idézett cikkben arra adnak választ, hogy hiba, félreértés, félreértelmezés, hogyan jelennek meg a radiológia területén és melyek a radiológiai tevékenységgel kapcsolatos hibák jellemzői. A hibák köztudottan multifaktoriálisak, alapvetően a radiológushoz közvetlenül köthető tényezőkre és a technikai/rendszertényezőkre vezethetőek vissza. Ezek részletesen tárgyalásra kerülnek a cikk erre vonatkozó fejezeteiben. Orvosként törekednünk kell a hibázás minimalizálására, ezért nagyon fontos, hogy ismerjük és munkánk során a gyakorlatban is felismerjük a hibák hátterében álló okokat, folyamatokat.

Tovább
2021
október21

Értékalapú radiológia: mit tesz az ESR és mit kellene tennünk a jövőben?

Az értékalapú radiológia, mint a radiológiai gyakorlat egyén és társadalom egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulásnak eszköze gyorsan teret nyer és üdvözlendő elmozdulást jelent a régebbi mérőszámoktól, amelyek az elvégzett vizsgálatok számlálására összpontosítanak, anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy ezek a vizsgálatok pozitívan járultak-e hozzá a betegek kezeléséhez vagy a társadalom egészéhez.

forrás:
European Society of Radiology (ESR).
Value-based radiology: what is the ESR doing, and what should we do in the future?. 
Insights Imaging 12, 108 (2021). https://doi.org/10.1186/s13244-021-01056-9

Tovább
2021
október20

Elfogultság a neuroradiológiai peer review-ban

A radiológiai peer review elsődleges céljai a diagnosztikus hibák csökkentése, a radiológusok hiányos ismereteire és fejlesztendő területeikre való rámutatás, valamint a betegbiztonság növelése. A radiológus szakmai teljesítményének értékelésén felül, a peer review képes felmérni a kommunikációs készséget, az interpersonális kapcsolatokat, a csapatmunkát és a válaszkészséget.

forrás:
Charkhchi, P.; Wang, B.; Caffo, B.; Yousem, D.M. (2019). 
Bias in Neuroradiology Peer Review: Impact of a “Ding” on “Dinging” Others.
American Journal of Neuroradiology, 40(1), 19–24. doi:10.3174/ajnr.a5908 

Tovább