Üdvözöljük az ICONOMIX világában!

Mi az, ami igazán fontos számunkra?

 

Az értékeink:

S Z A K M A I S Á G
M I N Ő S É G
T E L J E S Í T M É N Y
T R A N S Z P A R E N C I A
M E G B Í Z H A T Ó S Á G
E L K Ö T E L E Z E T T S É G
F E L E L Ő S S É G
E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S   É S   C S A P A T M U N K A
E M P Á T I A
Ö S S Z E T A R T O Z Á S   É S   B I Z A L O M
Ö R Ö M
S Z E R V E Z E T I   K U L T Ú R A
B I Z T O N S Á G
F E J L Ő D É S
  

Értékeink szabályozzák tevékenységünket:

ICONOMIX_ERTEKEINK_SZAKMAISAG

ICONOMIX_ERTEKEINK_MINOSEG

 ICONOMIX_ERTEKEINK_TELJESITMENY

ICONOMIX_ERTEKEINK_TRANSZPARENCIA

ICONOMIX_ERTEKEINK_MEGBIZHATOSAG ICONOMIX_ERTEKEINK_ELKOTELEZETTSEG

ICONOMIX_ERTEKEINK_FELELOSSEG

ICONOMIX_ERTEKEINK_EGYUTTMUKODES

ICONOMIX_ERTEKEINK_EMPATIA

ICONOMIX_ERTEKEINK_OSSZETARTOZAS

ICONOMIX_ERTEKEINK_OROM

ICONOMIX_ERTEKEINK_SZERVEZETI_KULTURA

ICONOMIX_ERTEKEINK_BIZTONSAG ICONOMIX_ERTEKEINK_FEJLODES

  

Értékeinkről szóló összefoglaló prospektusunk:

ICONOMIX_ERTEKEINK_1